A múlt és jelen kapcsolódott össze

Istentisztelettel egybekötött ünnepséget tartottak Kolontáron vasárnap kora délután. A felavatott emlékmű Kolontár település történelmének két sorsfordító eseményét örökíti meg. A német telepes családok Alsó-Ausztriából történő érkezését, valamint a 2010-es vörösiszap-katasztrófát. Szimbolizálja a kis és nagy kolontáriak összefogását a településük újjáépítése érdekében.

Az ünnepségre kilátogató és a tömött széksorokban helyet foglaló helyiek a község polgármesterével, a vármegyei közgyűlés elnökével és a választókerület országgyűlési képviselőjével együtt idézték fel a falu történelmének sorfordító eseményeit. A Szent István király korától napjainkig nyúló eseménysort Horváth Zoltán polgármester idézte meg, lefestve a sváb település gazdag múltját. A település első írásos említésére 1019-ben került sor melyből kitűnik, hogy a középkor folyamán fontos szerepet töltött be a település a régióban. A XV. században Kolontár két részre szakadt, majd a török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett. A XVIII. században német telepesek érkezése élesztette újra a települést. A szorgos sváb családok gazdálkodásukkal, folyamatos építkezéseikkel alakították ki a falu mai arculatát. A XIX. században a helyiek aktívan részt vettek a nemzet forradalmi eseményeiben majd a XX. század elején többen kivándoroltak Amerikába a jobb megélhetés reményében. Akik itt maradtak megvívták személyes megpróbáltatásaikat a két világháború alatt, majd ezt követően a 2010-es vörösiszap-katasztrófa tragédiája hagyott mély nyomot a község történetében. – emlékezett vissza ünnepi beszédében a polgármester.

Fischli János (középen) Kolontár történelmének kutatója

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Horváth Zoltán polgármester leplezte le az emlékművet, majd a múlt és jelen összekapcsolódását szimbolizáló szobrot Horváth Zoltán polgármester mutatta be. A Hermanics József szobrászművész által megalkotott emlékmű, amely Fischli János kutatómunkáját is dicséri, nem csak egy egyszerű szobor, hanem egy történelmi útitárs is, amely történelmi visszatekintésre hívja a szemlélőt. A műalkotás két fő eleme, a két oldalon álló bazaltkövek és az őket összekötő márványtábla, mely a település múltját és jelenét, valamint az oszlopok anyagaként megjelenő bazalt a Somló hegy közelségét is jelképezi. A márványtáblán a Steinbergből betelepített 12 sváb gazda neve olvasható, akik új életet hoztak az elnéptelenedett, kihalt területre. A márványtábla feletti pecsét, melyhez hasonlót 1787-ben használtak először a falu iratain, a közösség hagyományait és önazonosságát szimbolizálja. A pecsét közepén helyet foglaló ekevas és a két oldalt félkörben elhelyezkedő gabonakalászok a mezőgazdaság fontosságát, a pálmaágak és a virágok pedig a békét és a termékenységet jelképezik. Az emlékmű alapzatának vörös színe a 2010-es vörösiszap-katasztrófa áldozataira emlékeztet, és figyelmeztet a mindenkori természeti katasztrófák veszélyeire. Ez a részlet különösen fontos, hiszen nem feledkezhetünk meg azokról a tragikus eseményekről, amelyek átformálták a modern kori Kolontár jelenét és jövőjét. Az emlékmű leleplezése egyben üzenet a jövő generációinak: bár a múlt nehézségeit nem feledhetjük, a közösség ereje és összetartása képes újjáépíteni és tovább vinni a történelmet. -zárta gondolatait Horváth Zoltán polgármester.

Polgárdy Imre a Veszprém vármegyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy az emlékmű híd lesz a múlt és a jövendő között. Hiszek és hiszünk abban, hogy a múlt tisztelete létrehozott értékeink óvása, fejlesztése nagyon fontos nem csak a helyi közösségnek hanem Veszprém vármegye lakosai számára is. Kiemelte, hogy a kolontáriak minden bajban szinte főnixmadárként támadtak fel, a legnagyobb bajban megfogták egymás kezét és megteremtették maguknak az újrakezdés lehetőségét. Ünnepi gondolatait azzal zárta, hogy egy nemzet számára soha nem lehet cél a múlt eltörlése, hanem sokkal inkább jelenünk és jövőnk támasztékaként kell tekinteni a múltunkra.
Sándor Mihály katolikus plébános az ünnepség közben megáldotta az elkészült emlékművet és röviden utalt arra, hogy nem csupán az épületeket, hanem a megjelent vendégeket, a helyi lakosságot is megáldja. Az áldást követően, a megjelent önkormányzati képviselők és civil szervezet vezetők helyezték el a megemlékezés virágait és koszorúit. Az ünnepi műsor alatt a helyi Kis Kórus előadásában hallgathatták meg az egybegyűltek a magyar és a magyarországi svábok himnuszát is.

0
Kosár
  • No products in the cart.